Ceník
CRP – 100 Kč (vyšetření z prstu, stanovení zánětu a vhodnosti antibiotické léčby, výsledek ihned)
Zaslání receptu poštou – 20 Kč
Xerokopie na vyžádání pacienta – 2 Kč/stránka

Ceník samoplátci
Vstupní celkové vyšetření – 700 Kč
Kontrola – 350 Kč
Ultrazvuk břicha – 350 Kč
EKG – 150 Kč
Dopplerovské ultrazvukové vyšetření cév – 900 Kč (tepny a žíly dolních končetin, krkavice, ledvinné tepny)
Nutriční péče
Samostatná analýza těla na přístroji BCM – 500 Kč
Analýza těla na přístroji BCM + nutriční konzultace (zhodnocení stravovacích zvyklostí a příjem důležitých živin) + měření tělesných partií – 800 Kč
Analýza těla na přístroji BCM + nutriční konzultace + měření tělesných partií + sestavení individuálního jídelního plánu na 1 týden a rámcový pokračovací jídelníček na 3 týdny –
1400 Kč
Kontrolní konzultace za 4 týdny (opakovací), s analýzou na přístroji BCM + zhodnocení a rozbor jídelníčku, edukace a měření – 600 Kč

U každého klienta bude před zahájením nutriční péče provedeno kompletní interní vyšetření včetně laboratorních rozborů a EKG zdarma.