Hemodialýza
Tzv. "umělá ledvina", nahrazuje funkce ledvin, pomocí přístroje očišťuje krev od škodlivých látek a odstraňuje přebytečnou vodu.
Léčba probíhá v dialyzačních střediscích, kam pacient pravidelně dojíždí, nebo je transport zajištěn sanitním vozem. Vlastní dialýza trvá 4-5 hodin, zpravidla se dialyzuje 3x týdně. K času dialýzy je nutno přičíst čas strávený transportem a přípravou. Veškerou péči zajišťují na střediscích zkušené sestry specialistky, na každém středisku je trvale přítomen lékař. V současné době mohou být léčeni všichni, kdo dialýzu potřebují. V naší republice je dostatečně velká síť dialyzačních středisek tak, aby byla léčba relativně pohodlně dostupná pro pacienty ze všech oblastí.
K připojení na přístroj je nutný cévní přístup, do kterého se před každou procedurou napichují 2 silnější jehly kterými je odebírána a vracena krev. Cévní přístup se zakládá nejčastěji na předloktí v místním znecitlivění, jde o malý chirurgický výkon, provádí se většinou ambulantně. Spočívá ve spojení žíly s tepnou. Cévní přístup se zakládá s předstihem, minimální doba od založení k prvnímu použití je 6 týdnů.
Během dialýzy je nutno podávat léky proti srážení krve.
Očišťování během hemodialýzy probíhá (na rozdíl od nepřetržité funkce ledvin) skokově, během procedury je organismus vystaven výkyvům krevního tlaku i hladin odpadních látek.
Peritoneální dialýza
Též pacienty nazývaná "břišní dialýza", protože očišťování probíhá v břišní dutině pacienta přes pobřišnice, což je membrána která vystýlá dutinu břišní a pokrývá orgány v břišní dutině.
Do břišní dutiny se napouští speciální roztok, který v ní zůstává zpravidla několik hodin. Z krve do roztoku proudí odpadní látky a přebytečná voda, které se za normálních okolností vylučují močí. "Použitý" roztok s odpadními látkami se vypouští a zlikviduje vylitím do toalety. K napouštění a vypouštění roztoku slouží ohebná plastová hadička – katétr. Katétr se zavádí nejčastěji laparoskopicky během krátké narkózy. Jde o krátký výkon vyžadující několikadenní pobyt v nemocnici. Katétr ústí z břicha přibližně v úrovni pupku, zůstává skrytý pod oblečením a jeho výstup je nutno krýt malým převazem.
Výměny roztoku provádí pacient sám doma po důkladném zaučení sestrou a nejsou-li komplikace, dochází na kontroly do nefrologické ambulance jednou za měsíc. Výměny roztoku se provádějí nejčastěji 4x denně, jedna výměna trvá cca 20 – 40 minut. Roztok se dodává ve speciálně upravených plastových vacích se systémem hadiček, materiál je pacientovi dovážen domů jednou týdně až za 2 týdny. Místo dodání lze podle místa pobytu kdykoliv změnit.
Lze provádět i peritoneální dialýzu pomocí přístroje – cyklovače, který provádí pravidelné výměny roztoku v době pacientova spánku, po dobu 8 – 10 hodin. Přes den pacient výměny neprovádí. Očišťování krve probíhá u peritoneální dialýzy stejně jako u ledvin trvale po dobu 24 hodin denně, organismus není vystaven takovým výkyvům jako u hemodialýzy.
Peritoneální dialýza s sebou přináší určité riziko rozvoje infekce v břišní dutině.