Zabýváme se zejména vyšetřením a léčbou onemocnění ledvin a močových cest a vysokého krevního tlaku. Naším cílem je komplexní přístup k pacientům s ohledem na jejich další přidružená onemocnění.

V naší ordinaci provádíme:

Ultrazvukové vyšetření břicha včetně speciálního ultrazvukového vyšetření zaměřeného na prokrvení ledvin (dopplerovské vyšetření ledvinných cév).
EKG (bez objednání).

Ambulantní 24-hodinové měření krevního tlaku pomocí přenosného měřiče s následným počítačovým vyhodnocením.

Peritoneální dialýzu: zajištěna kompletní péče pro pacienty léčené peritoneální dialýzou (blíže viz záložka Dialýza).

Tělesnou analýzu BCM: využíváme vysoce specializovaný celotělový BCM analyzátor pro medicínské účely firmy Fresenius. Pomocí přístroje je možné stanovit množství tělesného tuku, vody (včetně nadměrné vody či naopak jejího nedostatku), svalové hmoty. U všech těchto veličin je možné sledovat jejich vývoj. U pacientů bez doporučení je tělesná analýza zpoplatněna.

Zajišťujeme vyšetření či případnou hospitalizaci na specializovaných nefrologických pracovištích pražských nemocnic.

V případě selhání ledvin zajišťujeme i léčbu hemodialýzou ("umělá ledvina") a přípravu na toto léčení, u indikovaných pacientů i přípravu na transplantaci ledviny.

Metabolickou a nutriční (výživovou) péči: sestavení jídelníčku s ohledem na potřebnou dietu, stanovení tělesných tekutin včetně diagnostiky otoků, stanovení tělesného tuku.
Smluvní zdravotní pojišťovny:
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Vojenská zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna