V naší ambulanci pracuje certifikovaná dietní sestra Dagmar Hanzlová.

Jde o erudovanou specialistku s letitými zkušenostmi z nemocnice. Pod jejím vedením je možné zdravě redukovat hmotnost s přihlédnutím na přidružené choroby a stravovací zvyklosti. Součástí její péče je tělesná analýza přístrojem BCM a sestavení individuálního jídelníčku. Tato péče není hrazena zdravotními pojišťovnami a je zpoplatněna (viz ceník).

Dietní sestra ordinuje ve středu od 14 do 19 hodin.

Na vyšetření se objednávejte na telefonním čísle
734 421 781 nebo prostřednictvím e-mailu nefrologie@nefrologie-praha.cz.

Tělesná přístrojová analýza se provádí na přístroji BCM, který se využívá hojně v dialyzačních střediscích (umělá ledvina) k přesnému stanovení nadbytečné vody. Kromě nadbytečné vody (i skryté) přístroj stanoví i její nedostatek, dále množství tuku a aktivní svalové hmoty. U těchto veličin je možné sledovat jejich vývoj. Tělesná analýza významně napomáhá při stanovení dietního plánu a má význam při sledování jeho efektu.

Velký význam má i stanovení převodnění u pacientů s tendencí k zadržování vody, zejména u kardiaků, a napomáhá nám ke správnému nastavení diuretické (odvodňovací) léčby. U pacientů bez doporučení je tělesná analýza zpoplatněna (viz ceník).
Dagmar Hanzlová (životopis)
1989: maturitní zkouška na střední zdravotnické škole v Praze, obor dietní sestra
1989–1995: interní oddělení Nemocnice Na Slupi, Praha
1995–dosud: lůžkové oddělení následné péče Nemocnice sv. Alžběty, Praha
2005: získání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dozoru pro obor nutriční terapeut, registrovaná nutriční terapeutka
2005–2012: práce pro Poradenské centrum Výživa dětí
2007–2010: poradenství Rekondičně onkologického centra Praha, ops., při Lize proti rakovině, Praha

Dotazník stravovacích návyků
Dotazník stravovacích návyků si prosím stáhněte a vyplněný pošlete e-mailem na adresu nutrice@nefrologie-praha.cz.

Dotazník je připraven ve formátu PDF (otevřete v programu Adobe Acrobat Reader) a ve formátu DOC (otevřete v programu Microsoft Word nebo jiném textovém editoru).

Dotazník (PDF)
Dotazník (DOC)