MUDr. Lucie Fantová
1995: promoce na 1. lékařské fakultě UK v Praze
1998: atestace I. stupně v oboru interní lékařství
2000: postgraduální kurz "Dialysis Academy" v belgickém Gentu
2004: odborná stáž v sonografii ledvin a diagnostice renovaskulární hypertenze FN Olomouc
2005: udělení licence v oboru vnitřní lékařství
2005: atestace v oboru nefrologie
2005: specializační odborná stáž v nefrologii IKEM
2010: udělení funkční licence pro břišní ultrasonografii
Pravidelná účast na kongresech a seminářích v ČR i v zahraničí včetně aktivní účasti - 2005, 2012 a 2017 udělen ČLK Diplom celoživotního vzdělávání

Praxe:
1995–1999: II. Interní klinika VFN v Praze – práce zejména na nefrologickém oddělení včetně hemodialyzačního střediska, hlubší zájem o peritoneální dialýzu, dále práce na kardiologickém, gastroenterologickém a hematologickém oddělení
1999–2004: I. interní klinika FNKV v Praze – práce na nefrologickém oddělení, hemodialyzačním středisku, středisku peritoneální dialýzy a jednotce intenzivní metabolické péče
2004–2010: nefrologická a interní ambulance polikliniky Medicon a.s. (Centromed a.s.) v Praze
Od 2004: hemodialyzační středisko B. Braun Avitum v Praze 4
Od 2010: Nefrologie s.r.o. – nefrologická a interní ambulance


MUDr. Světlana Vaňková
1991: promoce na 3. lékařské fakultě UK v Praze
1993: klinická stáž (anesteziologie a intenzivní péči) v Basileji (Švýcarsko)
1994: atestace I. stupně v oboru vnitřní lékařství
2000: atestace z nefrologie
2000: stáž na nefrologickém oddělení nemocnice ve Wiesbadenu (Německo), se zaměřením na ultrazvukové vyšetření ledvin
2002: udělení licence ČLK pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb v oboru interní lékařství
2003: udělení licence ČLK pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb v oboru nefrologie
2015: předsedkyně etické komise BBraun Avitum
Pravidelná účast v mezinárodních klinických studiích, na národních i mezinárodních kongresech a seminářích včetně aktivní účasti, publikace v českých i mezinárodních odborných časopisech, 2014 udělen ČLK Diplom celoživotního vzdělávání

Praxe:
1991–2002: I. interní klinika FNKV v Praze, praxe na interním, kardiologickém a nefrologickém lůžkovém oddělení, na jednotce intenzivní metabolické péče, v nefrologické ambulanci, praxe v břišní sonografii
1996–2007: odborný asistent I. interní kliniky 3. lékařské fakulty UK v Praze, výuka studentů v magisterském studiu
2002–2017: primářka dialyzačního střediska BBraun Avitum: hemodialýza, peritoneální dialýzy, nefrologická ambulance, břišní sonografie
Od 2015: Nefrologie s.r.o – nefrologická a interní ambulanceSestra Gabriela Matúšková
1993: maturitní zkouška na střední zdravotnické škole Dolný Kubín (obor dětská sestra)
2004–2005: Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislave (specializace v oboru Ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov)

Praxe:
1998–1999: Gynothermal (všeobecná sestra, péče o dialyzovaného pacienta)
2003–2005: NsP MUDr. L. N. Jégeho, Dolný Kubín (všeobecná sestra, péče o dialyzovaného pacienta)
2005–2008: Fakultní Thomayerova nemocnice (sestra na JIP dětského oddělení)
2008–2018: B. Braun Avitum s.r.o. (sestra na hemodialyzačním středisku, koordinátorka péče pro cévní přístupy, koordinátorka pro sociální poradenství pro dialyzované pacienty)
Od 2018: Nefrologie s.r.o.

MUDr. Lucie Hornová
1989: promoce na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze
1993: atestace I. stupně v oboru vnitřní lékařství
1994: udělení licence v oboru vnitřní lékařství
2004: odborná stáž v sonografii ledvin a diagnostice renovaskulární hypertenze FN Olomouc
2005: nástavbová atestace v oboru nefrologie
2005: udělení licence v oboru nefrologie
2005: specializační odborná stáž v nefrologii IKEM
2010: udělení funkční licence pro břišní ultrasonografii
Pravidelná účast na kongresech a seminářích v ČR i v zahraničí včetně aktivní účasti - 2013 udělen ČLK Diplom celoživotního vzdělávání

Praxe:
1989–1994: II. interní oddělení nemocnice Kladno
1991–1994: nefrologická ambulance nemocnice Kladno
1998: hemodialyzační středisko nemocnice Kladno, nefrologická poradna, predialyzační poradna, peritoneální dialýza
2006–2010: nefrologická a interní ambulance polikliniky Medicon a.s. (Centromed a.s.) v Praze
Od 2006: hemodialyzační středisko B. Braun Avitum, Praha 4
Od 2010: Nefrologie s.r.o. – nefrologická a interní ambulance


Sestra Marcela Bursíková
1990: maturitní zkouška na střední zdravotnické škole v Praze
2005: získání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dozoru pro všeobecnou zdravotní sestru a registrace
specializace pro peritoneální dialýzu

Praxe:
1990–1992: I. interní klinika FNKV v Praze, lůžkové oddělení a jednotka intenzivní metabolické péče
1992: oční klinika VFN v Praze, lůžkové oddělení
1992–1996: Nemocnice Na Žižkově, interní oddělení
1996–2006: Nemocnice Na Františku, lůžkové kardiologické oddělení s intermediální péčí
2006–2010: nefrologická a interní ambulance polikliniky Medicon a.s. (Centromed a.s.) v Praze
Od 2010 Nefrologie s.r.o. – nefrologická a interní ambulance