• Dědičná onemocnění ledvin
Nejznámější je polycystická choroba ledvin. Vyznačuje se mnohočetnými cystami na ledvinách a často i cystami na játrech. Může být spojena i s abnormitami mozkových cév a srdečních chlopní. Onemocnění se projevuje pomalým postupným poklesem ledvinných funkcí, asi v 50 % vede k selhání ledvin s nutnost dialýzy, eventuálně transplantace ledviny.
Alportův syndrom postihuje chlapce a muže, projevuje se přítomností krve v moči a poruchou sluchu, vede k selhání ledvin. Ženy jsou přenašečky onemocnění, bývá u nich přítomna trvalá nebo občasná přítomnost krve v moči.
Ostatní vzácněji se vyskytující poruchy.

• Záněty ledvinných klubíček – glomerulonefritidy
Mohou se projevit během několika dní (akutní), týdnů až měsíců (subakutní) či probíhat několik let až desetiletí (chronické). Neléčené obvykle vedou ke ztrátě funkce ledvin. Vznikají v důsledku aktivace různých imunologických mechanismů. Včasnou léčbou lze funkci ledvin obnovit nebo alespoň zastavit její další pokles. K určení typu glomerulonefritidy a ke stanovení léčebného postupu bývá zpravidla nutná renální biopsie (odebrání vzorku ledviny v místním znecitlivění).
• Druhotné postižení ledvin u jiných onemocnění. Postižení ledvin je jednou z nejzávažnějších komplikací cukrovky zároveň nejčastějším typem druhotného postižení ledvin. K poškození ledvin vede i dlouhodobě zvýšený krevní tlak. Celková ateroskleróza cév postihuje i tepny přivádějící krev do ledvin a může vést až k jejich ucpání. Poškození ledvin způsobují i chronická zánětlivá onemocnění (např. revmatoidní artritida, lupenka, Bechtěrevova choroba, Crohnova choroba apod.) či takzvané systémové choroby (zánětlivá cévní onemocnění na imunologickém podkladě, např. lupus erytematodes aj.). Postižení ledvin mohou vyvolat i různá infekční (žloutenky, AIDS, tuberkulóza aj.) a nádorová onemocnění.

• Infekce močových cest a ledvin
Jsou způsobeny bakteriemi, vyžadují léčbu antibiotiky.

• Močové kameny

• Nádory ledvin a močových cest

• Poškození ledvin některými léky či toxickými látkami
Ledviny mohou poškodit některé léky proti bolestem, některá antibiotika, cytostatika, dále kontrastní látka k rentgenovému vyšetření, těžké kovy, různé chemikálie…